КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ

Балетът и особено класическият, днес акцентират основно върху методите, изпълнението и прецизността на движенията. Техниките от класическия балет са важна база за много други стилове танци, включително модерния балет и съвременния танц.

График на заниманията :

По графика настъпват промени, за това се актуализира всяка седмица!

Графикът на часовете по Класически балет с ЕЛИ от 23.04 - 27.04.2018г.:

 

23.04.2018 (Понеделник) - 14:00ч.

25.04.2018 (Сряда) - 11:00ч. 

27.04.2018 (Петък) - 11:00ч.